See English Version

    تخفیف 10درصدی مقالات و 50 درصدی ثبت نام


    به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند تخفیف 10 درصدی مقالات و 20 درصدی نشریه علمی تخصصی معماری ایوان چارسو  و50 درصدی ثبت نام از روز97/11/18 تا 97/11/20 اعمال خواهد شد.

    لذا کاربرانی که ثبت نام خود را تکمیل نکرده اند میتوانند از این فرصت استفاده نمایند.