See English Version

    اولین جلسه کارگاه مقاله نویسی برگزار شد


    اولین جلسه کارگاه مقاله نویسی در تاریخ 97/08/20 در دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک کشوری برگزار شد.